Waarom paarden?

Net zoals mensen zijn paarden sociale wezens. Vanuit hun natuur als prooi- en kuddedier is een duidelijke communicatie en verbinding met de rest van de kudde van levensbelang.

Als mens zijn we vooral gericht op wat we zeggen en zijn we ons vaak minder of niet bewust van onze non-verbale communicatiesignalen (o.a. lichaamshouding, stemintonatie, …), gedachten en gevoelens. Soms trachten we zelfs bewust onze gevoelens en intenties voor anderen te verbergen. Of we weten niet langer hoe we ons moeten gedragen, waardoor we vaak in de problemen komen. Best gek toch als je weet dat uit onderzoek blijkt dat slechts één derde van onze boodschap effectief doorgegeven wordt via onze woorden. Het overige gedeelte wordt net afgeleid van onze non-verbale communicatiesignalen. Paarden zijn, in tegenstelling tot mensen, extra alert voor deze signalen en reageren op hun beurt ook met veranderingen in hun houding en/of gedrag.

Bij equitherapie maken we gebruik van deze gevoeligheid. Doordat paarden in het hier en nu staan (en dus enkel reageren op wat er op dat moment aanwezig is), bieden ze een sterke vorm van feedback op onze eigen non-verbale communicatie. Iemand kan zich dus best zelfzeker voordoen en andere mensen makkelijk misleiden (net omwille van onze menselijke focus op verbale communicatie). Het paard reageert echter net op datgene wat voor anderen vaak niet zo goed zichtbaar is en toont dit door zijn duidelijke reacties. De taak van de therapeut bestaat er dan ook in om dit ganse proces te begeleiden en het geobserveerde paardengedrag terug te koppelen. In eerste instantie is dit helpend om jezelf bewust te worden van mogelijke tegenstrijdigheden (bijv. je zegt ontspannen te zijn doch je lichaamshouding toont het tegenovergestelde) en om meer inzicht te verkrijgen in je eigen gevoelens, situaties en interacties met anderen. Typische denk- en reactiepatronen worden zichtbaar gemaakt en bewustwording ervan kan ons in staat brengen om ook in het dagelijkse leven veranderingen door te voeren.