Voordelen

“Ervaren in plaats van alleen maar praten.”

In tegenstelling tot bij traditionele gesprekstherapie ligt de focus bij de paarden minder op het praten. Mensen voelen zich vaak sneller op hun gemak en kunnen zich daardoor makkelijker openstellen. Het paard fungeert als een steunpilaar, maar wordt door velen ook beschouwd als een motivator en stimulator om ook moeilijkere thema’s aan te durven snijden. De aangereikte vaardigheden kunnen meteen in de praktijk geoefend worden binnen een veilige setting. De paarden geven immers geen oordeel en reageren enkel op datgene dat er op dat moment is. Dit biedt de mogelijkheid om strategieën onmiddellijk opnieuw te proberen of aan te passen, iets wat in het dagelijkse leven vaak niet zo evident is.

“Actief vertoeven in de buitenlucht.”

Sessie vinden plaats in de buitenlucht, waarbij je actief met en tussen de paarden in beweging bent. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vertoeven in een natuurlijke omgeving vaak al voor de nodige rust zorgt en het een drempelverlagend effect heeft, doordat het niet lijkt op een ‘traditionele therapieruimte’.

“Focus op non-verbale communicatie.”

Eén van de grootste voordelen van het werken met paarden is de focus op het non-verbale gedeelte van onze communicatie. Duidelijkheid door middel van de kleinste signalen staat centraal in paarden hun onderlinge communicatie. Deze gevoeligheid brengt hen in staat om ook kleine signalen bij ons op te pikken en erop te reageren. Hierdoor krijgen we een beter zicht op hoe we zelf communiceren en ervaar je ook zelf het effect van je communicatie. Door tijdens een sessie zelf je gedrag ten aanzien van het paard te veranderen, kan je ervaren wat een verandering in je eigen gedrag teweeg kan brengen bij een ander. Bovendien kan er tijdens de sessies op een veilige manier geëxperimenteerd worden met nieuwe gedragingen, alvorens dit in je dagelijkse leven ook toe te gaan passen.

“Paarden zijn meesters in de mindfulness.”

Paarden leven sterk in het hier en het nu. Ze geven dan ook enkel feedback op hetgeen er op dat moment effectief is. Paarden zijn de ideale leermeesters om ons opnieuw te leren focussen op de huidige situatie en niet te snel te vervallen in allerlei doemscenario’s of toekomstbeelden. Van daaruit kunnen we kijken hoe je je huidige leven op een andere manier vorm kan geven.