Voor wie?

In het dagelijkse leven krijgen we vaak heel wat uitdagingen op ons pad. In mijn praktijk bied ik psychologische begeleiding aan zowel jongeren als volwassenen.

Redenen om professionele hulp in te roepen, kunnen onder meer problemen zijn die een impact hebben op verschillende levensdomeinen en waarbij je terug greep wil krijgen op de situatie (bijv. gebrek aan energie, paniek- en/of angstaanvallen, …). Anderzijds kan een begeleiding ook bijzonder zinvol zijn als je je leven redelijk goed op orde hebt, maar toch tegen een aantal concrete dingen blijft aanlopen. Juist als je begrijpt waarom je je af en toe minder voelt, kan je daar tijdig iets aan doen en zal je sterker staan wanneer het een keer volledig tegenzit. In dat geval heb je vaak niet zozeer een intensief therapietraject nodig, maar kan er voor een eerder coachend traject gekozen worden.

Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn onder meer:

  • Spannings-, stress- en/of keuzemoeilijkheden
  • Angst en paniekklachten
  • Klachten gerelateerd aan werk of studie (o.a. balans werk en privĂ©, faalangst, demotivatie, …)
  • Problemen in persoonlijke relaties of overige sociale contacten
  • Burn – out
  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
  • Moeilijkheden om grenzen te stellen, zowel t.a.v. anderen (assertiviteit) als t.a.v. jezelf (perfectionisme)
  • Persoonlijke ontwikkeling en zelfzorg
  • Identiteitsvragen (Wie ben ik? Wat wil ik?)