Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychiater en therapeut?

Deze termen worden in de volksmond vaak wel eens door elkaar gebruikt, toch zijn de verschillen tussen deze beroepen groot.

Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar. Bovendien moet men om zich psycholoog te noemen ook erkend zijn als psycholoog bij de Psychologencommissie. Klinisch psychologen voeren uiteenlopende taken uit: diagnostisch onderzoek, begeleiding of therapie, psycho-educatie, preventie, … . Ook hun doelgroepen zijn heel uiteenlopend: kinderen, jongeren of volwassenen, koppels of gezinnen, … . Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. In tegenstelling tot psychologen en therapeuten, kunnen psychiaters geneesmiddelen voorschrijven.

Vele klinische psychologen besluiten na hun opleiding in de klinische psychologie nog een therapievorming te volgen. Zij zijn dan niet alleen klinisch psycholoog, maar ook psychotherapeut. Een klinisch psycholoog heeft evenwel geen therapie-opleiding nodig om therapie te mogen geven. Opmerking: in tegenstelling tot de titel van psycholoog is de titel van psychotherapeut niet wettelijk beschermd. Iedereen mag zich dus psychotherapeut noemen, ook al heeft men geen degelijke therapievorming gekregen. (Bron: www.compsy.be)

Wat houdt beroepsgeheim in?

Als psychologe ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat de inhoud van onze gesprekken vertrouwelijk is en dat ik deze niet zonder toestemming mag vrijgeven of doorvertellen. Voor jongeren betekent dit dat hun ouders niet hoeven te weten wat zij me vertellen, tenzij de jongere hiervoor uitdrukkelijk zijn of haar toestemming geeft. Meer informatie omtrent het beroepsgeheim kan u vinden bij https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/beroepsgeheim.

Is overleg met derden (huisarts, partner, familie, …) mogelijk?

Dit is mogelijk mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we steeds of u graag heeft dat eventueel de huisarts of doorverwijzer op de hoogte gebracht wordt van de start van de begeleiding.

Is er een huisbezoek mogelijk?

Consultaties gaan bij voorkeur door in de praktijk. Slechts bij uitzonderlijke omstandigheden kan dit in onderling overleg bekeken worden. Hierbij zal tevens een aangepast tarief gehanteerd worden.

Hoe ziet een traject equitherapie eruit?

Net zoals bij gesprekstherapie start een traject equitherapie met een kennismakingsgesprek in de praktijkruimte. Tijdens dit gesprek bekijken we je vragen, verwachtingen en of we een meerwaarde kunnen bieden met één van onze paarden. Indien blijkt dat ik geen geschikt aanbod voor je heb, tracht ik je steeds zo gericht mogelijk door te verwijzen. Het hoofddoel is immers ervoor zorgen dat jij de best mogelijke begeleiding krijgt. Er wordt steeds uitgebreid de tijd genomen om te luisteren naar je verhaal en vragen, om zo een traject op maat te kunnen opstellen.

Tijdens het kennismakingsgesprek komen ook de meer praktische zaken aan bod (bijv. verzekering, wat bij slechte weersomstandigheden, …).

Ten allen tijde kan een traject bijgestuurd en/of stopgezet worden, steeds in onderling overleg.

Ik ben reeds in begeleiding bij een psycholoog, therapeut, … . Kan ik aanvullend sessies equitherapie volgen?

Er kan steeds bekeken worden of het inzetten van paarden een meerwaarde kan bieden om te werken rond een aantal concrete zaken of vaardigheden. Hierbij kan de begeleiding bij je huidige behandelaar verder lopen en de sessies met de paarden geïntegreerd worden in je traject. Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur steeds in nauw overleg met je huidige behandelaar, om de verschillende interventies zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kan jij immers de grootste meerwaarde halen uit de verschillende begeleidingen.

Ook collega – behandelaars mogen steeds contact opnemen voor meer info wat betreft equitherapie en de mogelijke meerwaarde voor concrete casussen.

Gaan de sessies equitherapie altijd door?

Niet alle weersomstandigheden zijn even geschikt om de sessies veilig te kunnen laten doorgaan. Indien de veiligheid in het gedrang komt, zal er steeds in onderling overleg bekeken worden om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

Ikzelf (of mijn kind) is bang van paarden. Kan equitherapie toch een meerwaarde bieden?

Voor vele mensen is het aanvankelijk eng om aan de slag te gaan met de paarden. We starten daarom dan ook steeds laagdrempelig en bouwen stap voor stap op, op jouw tempo. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om ook indien er sprake is van angst, op een gecontroleerde en graduele wijze met de angst aan de slag te gaan. Onze therapiepaarden zijn allen specifiek geselecteerd en getraind voor hun concrete takenpakket. Ten allen tijde worden de nodige veiligheidsmaatregelen gehanteerd om zowel jouw veiligheid als die van onze paarden, zoveel mogelijk te garanderen.

Ikzelf (of mijn kind) zou graag leren paardrijden, maar kan (bijv. omwille van ontwikkelingsstoornis) niet meteen aarden in een traditionele manege. Kan ik bij jou terecht om paard te rijden?

Er worden geen standaard paardrijlessen aangeboden. In bepaalde gevallen is het echter wel mogelijk om enkele sessies in te plannen om je (weer) op weg te zetten om bepaalde vaardigheden aan te leren (bijv. overwinnen angst). De bedoeling is echter steeds om uiteindelijk zelf met het geleerde verder te kunnen gaan (bijv. werken met paarden in een manege, …).