Equitherapie

Equine Assisted Therapy (EAT) is een overkoepelende term voor diverse behandelvormen waarbij paarden worden ingezet om doelgericht te werken aan problemen van zowel psychische, sociale als fysieke aard. Het inzetten van paarden in een psychologische begeleiding wordt ook wel equitherapie genoemd en biedt vaak nieuwe invalshoeken.

“Ervaren in plaats van alleen maar praten.”

In tegenstelling tot bij traditionele gesprekstherapie ligt de focus bij equitherapie minder op het praten. De praktijkervaring leert dat zeker met betrekking tot leerprocessen op het gebied van grenzen stellen (zowel t.a.v. anderen (assertiviteit) als t.a.v. onszelf (perfectionisme)) als bewustwording van onze eigen lichaamstaal en communicatie, het inzetten van paarden erg succesvol kan zijn. De aangereikte vaardigheden kunnen meteen in de praktijk geoefend worden binnen een veilige setting. De paarden geven immers geen oordeel en reageren enkel op datgene dat er op dat moment is. Dit biedt de mogelijkheid om strategie├źn onmiddellijk opnieuw te proberen of aan te passen, iets wat in het dagelijkse leven vaak niet zo evident is … .

Benieuwd naar meer? Hier vind je verdere info omtrent mogelijke voordelen of waarom er net voor paarden wordt gekozen.

Er wordt steeds vertrokken van onderbouwde technieken. Hierbij wordt bekeken waar het paard een meerwaarde kan vormen. Geen hocus pocus dus, maar een zo logisch mogelijke weg van probleem of klacht naar mogelijke oplossing.

De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om de sessies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het omgaan met dieren houdt echter altijd een zeker risico in. Tijdens het kennismakingsgesprek zal daarom ook steeds stilgestaan worden bij de mogelijke risico’s en zullen de nodige afspraken overlopen worden.

Een preventieve aanpak en visie op psychisch welzijn draag ik hoog in het vaandel. Er wordt momenteel gewerkt aan een groepsaanbod dat vanuit dit principe vertrekt. Het voornaamste doel hiervan zal zijn om zowel jongeren als volwassenen concrete handvaten te bieden en om hen te stimuleren het eigen welzijn op een gezonde manier te optimaliseren. Bijkomende voordelen van het werken in kleine groepen zijn onder meer: feedback vanuit verschillende hoeken, leren van elkaar en tevens een lagere kostprijs per traject. Ben je hierin geïnteresseerd en word je graag verder op de hoogte gehouden? Geef dan zeker een seintje!