Afspraak maken

Eerste afspraak

U kan telefonisch (0474/66.25.47) of per e-mail (katrien_blancquaert@hotmail.com) contact opnemen, waarna een eerste kennismakingsgesprek ingepland wordt. In dit gesprek bekijken we je vragen, verwachtingen en het mogelijke aanbod en verloop van de begeleiding.

Indien blijkt dat ik geen geschikt aanbod voor je heb, zal ik je steeds zo gericht mogelijk trachten door te verwijzen naar een andere collega. Eén van de belangrijkste factoren tot succes is een goede vertrouwensrelatie tussen psycholoog en cliënt. Het is dus ook belangrijk dat jij kan voelen of ik bij je pas en zelf kan bepalen om een verder traject uit te werken en aan te gaan.

Zowel voor de gesprekstherapie, sessies equitherapie als mogelijke combinaties wordt deze werkwijze gevolgd.

Verdere sessies

Het individueel traject dat wordt opgesteld, is maatwerk. De duur van de begeleiding is dan ook volledig afhankelijk van je persoonlijke situatie. Soms kan één of enkele gesprekken voldoende zijn, maar soms duurt therapie ook enkele maanden of meerdere jaren. Bij aanvang bespreken we steeds de vermoedelijke duur van de therapie. In de loop van de begeleiding kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan of er net sneller gestopt kan worden dan eerder ingeschat.

Uiteraard wordt de totale duur en frequentie van de sessies steeds afgestemd op wat voor jou haalbaar is. Hierbij worden verschillende evaluatiemomenten ingebouwd om na te gaan of de samenwerking verder gezet of bijgestuurd dient te worden. Een begeleiding wordt dan ook nooit stopgezet zonder dit vooraf met jou te bespreken. Aangezien de begeleiding volledig vrijwillig gebeurt, kan je deze zelf uiteraard ook op ieder moment beëindigen. Idealiter wordt een afronding wel in onderling overleg bepaald, zodat er ruimte is om terug te blikken op het afgelegde traject.

Annuleren van een afspraak

Indien je een afspraak niet kan nakomen, dient deze 24 uur op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige annulering kan er een vergoeding voor de sessie aangerekend worden.